Annoncer
Møder 2013

Meeting3

 

 
  Referater fra 2013

 

 

 

 

 • Bestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 hos Elin og Mogens

 Fravær: Børge

 Dagsorden:

1: Guiden

2: Evt.

 

Uden for dagsorden blev besluttet:

A,  Steen kan frit flytte foreningens konti fra Djurslands Bank.

B,  Der er bestilt 3 kort til foreningens konto i Brugsen, de opbevares hos Keld, Steen og Elin.

 

Guiden:

Guiden blev gennemgået, fordeling af arbejdsopgaver samt udlevering af materialer.

Elin, Mogens, Steen og Thomas bringer Guider og fakturer ud til annoncører.

Annoncer på hjemmesiden sælges foreløbig af Steen, og betingelse for annoncører er, at de også har annonce i Guiden.

 

Eventuelt:

Orientering om et nyt projekt omhandlende St. Sjørup, Bønnerup, Gerrild. Borgerforeningen støtter med råd og vejleding. Steen ankermand.

”Bodil” har udslettet det sidste af sommerens kunst på stranden.

Juletræsfesten på plads, Børge og Mogens er tovholdere.

Finn og Mogens arbejder på en ølsmagningsaften i maj.

 

Nyt møde ikke aftalt.

 Ref.

Mogens Friis

 


 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

 • onsdag d.27. november 2013 hos Steen Lassen 

  Alle bestyrelsesmedlemmer deltog.

 

 • Konstituering:                                                                                                                           Formand:                            Steen Lassen

  Næstformand:                    Keld Christensen

  Sekretær:                            Børge Larsen

  Kasserer:                             Thomas Borg

  Menige medlemmer:         Elin Brandt Jensen

                                              Mogens Friis

                                              Finn Nielsen.

  

 • Borgerforeningens planlagte aktiviteter for det kommende år blev diskuteret, og tovholder til hver aktivitet blev udnævnt. Tovholderens opgave er:

 

 1. Sammen med frivillige/hjælpere at stå for de praktiske ting i forbindelse med arrangementet.

 2. Lave tekst til plakater og ophæng og evt. skrive en annonce eller pressemeddelelse, som i god tid sendes pr. mail til Elin Brandt.

  

 • Salg af borgerforeningens  medlemskort blev kort drøftet – bestyrelsesmedlemmerne er hver især i fuld gang med at tegne medlemmer for det kommende år.

  

 • Fjellerup Guiden 2014 blev drøftet. Elin er allerede i fuld gang med planlægningen, og det blev aftalt at mødes hos Elin og Mogens tirsdag d.3.december kl.19:00, hvor en fordeling af annoncører vil finde sted m.h.t. kontakt vedrørende annoncefornyelse, ligesom evt. nye potentielle annoncører vil blive drøftet. Guidens faglige indhold blev drøftet, og der er stadig mulighed for at bidrage med ”læsestof”.

 

  


 

 • Bestyrelsesmøde den 9.januar 2013 

Mødested: Ingrid 

Tilstede: Steen, Elin, Mogens F., Keld, Ingrid 

Fraværende. Børge, Bente, Gitte, Mogens H. 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Underskrift af sidste referat 

Referat underskrevet af de tilstedeværende 

Nyt fra Formanden 

Bodil og Frants vil gerne hænge plakater op og tage dem ned. Der udarbejdes en liste over hvor de skal hænge. Hvem gør det?

Steen har bestilt 40 stk. plakatholdere. 

Efterskolen har spurgt om borgerforeningen ville sponsorere trøjer til Kid-volley – 1200,- er bevilget. 

Arriva har forespurgt om evt. leje af parkeringsplads til nogle busser. Vi henviser til andre evt. interesserede. 

Der har været kontrolbesøg ang. ”Genetablering af parkområde på Fjellerup Østergaard” . Vi afventer svar 

Nært forestående arrangementer 

Fastelavnsfesten den 10. februar. Elin er tovholder. 

Jubilæumsfesten som var sat til 1. marts er flyttet til 2. marts fordi lørdag er bedre. Sara og Mogens H. har arbejdet seriøst og er kommet med gode ideer, så arbejdet kører på skinner. De praktiske opgaver omkring afholdelse af arr. bliver fordelt næste bestyrelsesmøde. 

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Keld har ryddet reklamestanderne helt. Tak for det

Bodil og Frants har forespurgt om de kunne have Turistinformationen hos dem.

Vi blev enige om at fastholde den i huset over for Hestehaven. Både p.g.a. beliggenhed og parkeringsmuligheder. 

Guiden 

Vi skal snakke om hvordan vi forholder os til annoncer på ”Fjellerup By” 

Vi skal evaluere priser. 

Hvis i vil have et bedre billede af jer selv i Guiden og på hjemmesiden så send et til formanden. 

Næste møde 

6 februar kl. 19.00 hos Keld