Foråret 2021

Program

Overordnet emne for foråret: ” Barmhjertighed/Barmhjertig”

11. – 14. januar - Alliancebedeuge (alle aftener kl. 19.00)

11. januar v. IM Fjellerup

12. januar – Familiebedemøde v.

13. januar v. Fjellerup Valgmenighed

14. januar v. sognemenigheden (i Fjellerup kirke)

 

18. januar (kl. 19.00) syng sammen

Efter kaffen er der generalforsamling for IM i Fjellerup.

 

1. februar

Møde v. Enok Vindum Fredensborg

Emne:

 25. februar

Bibelkursus i Rønde

Taler: (Særskilt program)

 

1. marts

Møde v.  Esper Thidemann

Emne:

 

25. marts

Årsmøde i Vivild

Taler: (Særskilt program)

 

12. april

Møde v. Tove og Hans Jørgen Larsen

 Emne: Soldatermission

 3. maj bibelaften kl.19.00

Møde v. Robert Bladt

 6. maj

Forårsmøde i Ørum…. med fællesspisning

Taler:

(Særskilt program

 7. juni

Møde v.  Ole Larsen

Emne:

 12. juni

Rundstykkefest i Fjellerup Missionshus

Tale for børnene ved Bent Molbech Pedersen

 Til eftertanke: Ejvind Nejsum

I Salme 119 vers 105 i Bibelen siger Kong David: ”Dit Ord/Guds Ord er en lygte for min fod, et lys på vejen foran mig”.

Hvis David havde skrevet det i dag, ville han måske have sagt, at Guds Ord i Bibelen er livets GPS. Men formålet med lygten og GPS´en er det samme - At føre os sikkert frem til livets mål – Det evige liv sammen med Jesus i Himlen.

Vejen gennem livet kan for mange af os sno sig på mange underlige måder med huller og bump i form af tab, sygdom, sorg og savn. Da er det godt at have lygten/GPSén med til at vise os vejen og holde fokus på målet. Undervejs kan vi hvile i, at Jesus har lovet at være vores medvandrer, hver dag livet igennem. Og når vi bliver trætte og er ved at give op – bærer Han os, ved at opmuntre og trøste os gennem sit Ord i Bibelen og ved at lade andre menneskers kærlige omsorg, hjælpe og støtte os. Det er en Guds gave til os, at vi har fået lov til at bo i et frit land, med mulighed for at høre Guds Ord ved at læse i Bibelen og lytte til Ordet i det kristne fællesskab, i Kirke og Missionshus. Det giver os trøst og opmuntring i de svære dage og hjælper os til at holde livets mål for øje - Det evige liv sammen med Jesus vores frelser og himmelske far.

 

Indre Mission i Fjellerup er en folkekirkelig forening, som hviler på det evangelisk lutherske grundlag.

 Vi er et fællesskab af kristne, som samles omkring sang, forkyndelse, bøn, kaffe og hygge. Vi har besøg af talere fra forskellige sammenhænge.

Vi håber, at alle må føle sig rigtig velkommen uanset tilhørsforhold.

 Enhver er hjertelig velkommen!!!

 

Møderne er som regel den første mandag i måneden kl. 19.30 og de foregår i Fjellerup Missionshus.

Er der ændringer i dette, vil det fremgå af programmet.

Hver mandag kl. 19.00 er der bedemøde i Fjellerup Missionshus.

Se opslag på tavlen udenfor.

 Kvindefællesskab: For mere info, kontakt Bente Hansen 25139512

 

Har man forslag eller spørgsmål, kan de rettes til bestyrelsen for Indre Mission i Fjellerup.

 

Formand: Birthe Willumsen                     (bmwillumsen@gmail.com)        23322556

Sekretær: Alis Rose Stenholt (stenholtx5@gmail.com)                           61780861

Kasserer: Flemming Kousholt (fl.kousholt@nrdn.dk)       30247679

Bogbord (Grethe Friberg)                                                                                                 21742261

Har man lyst til at give en gave til Fjellerup Indre Mission, kan man benytte følgende kontonummer: 7301-0001080154

(Husk cpr-nr. hvis du ønsker fradrag)

  

Velkommen

til

Mandagsmøder

Foråret

2021

 

Arrangeret af

Indre Mission i Fjellerup