Annoncer
Forårsprogram 2018 Indre Mission i Fjellerup

Program 

8. – 11. januar - Alliancebedeuge (alle aftener kl. 19.00)

8. januar v. IM Fjellerup – derefter IM´s generalforsamling

9. januar – Familiebedemøde.

10. januar v. Fjellerup Valgmenighed

11. januar v. sognemenigheden (i Fjellerup kirke) 

15. januar Møde v. Villy Sørensen, Hammel

Emne: ”Salige er de fattige i ånden” 

5. februar 

Møde v. Søren Skovenborg, Ans Emne: Hverdagsvidne 

22. februar

Bibelkursus i Vivild Ved Klaus Vibe, Århus 

5. marts

Møde v. Mogens Kofoed Pihl, Randers

Emne: Til hårene gråner Esajas 46,3-4 (Guds trofasthed) 

22. marts

Årsmøde i Ørum v. Egild Kildeholm Jensen, Rønde

(nærmere program følger) 

26. marts

Påskesangsaften

Medvirkende – alle fremmødte 

9. april

Møde v. Egild Kildeholm Jensen, Rønde

Emne: Tilgivelse, det bedste i verden. 

3. maj

Forårsmøde i Fjellerup missionshus med fællesspisning

Taler: Esper Thidemann, Tilst 

7. maj

Møde v. Heri Elttør, Aulum

Emne: Brug ikke samme skema. Rom. 12,2 

4. juni (kl. 19.00)

Bibelaften v. Jørgen Bloch, Randers Emne: ”Hoseas” 

16. juni

Rundstykkefest i Fjellerup Missionshus

Tale for børnene ved Oda Mølgaard Hansen 

Til eftertanke:

På væggen ved min seng hænger der et kort, hvorpå der står: ”Mål ikke bjergets størrelse – tal med ham, der kan flytte det!” Det er godt at blive mindet om, at uanset, hvad jeg kan støde på af uoverskuelige ting i mit liv, så er Gud altid den største. Ham må jeg komme til med det hele.

Jeg har ind imellem tænkt på, at det er naturligt for os, at vi kontakter producenten, hvis en af vores materielle ting har en defekt. Sådan må det også være naturligt for os at snakke med vores skaber, hvis vi føler at noget i os er gået i stykker.

Han er der altid, og kender os langt bedre, endda end vi selv gør. 

Indre Mission i Fjellerup er en folkekirkelig forening, som hviler på det evangelisk lutherske grundlag. 

Vi er et fællesskab af kristne, som samles omkring sang, forkyndelse, bøn, kaffe og hygge. Vi har besøg af talere fra forskellige sammenhænge.

Vi håber, at alle må føle sig rigtig velkommen uanset tilhørsforhold. 

Enhver er hjertelig velkommen!!! 

Møderne er hver den første mandag i måneden kl. 19.30 og de foregår i Fjellerup Missionshus.

Er der ændringer i dette, vil det fremgå af programmet.

De øvrige mandage kl. 19.30 er der bedemøde hos Tove og Hans Jørgen Larsen, Strandparken 42. 

Der er kvindefællesskab en hverdagsaften om måneden fra 19.30 – 21.00 rundt i private hjem. For mere info kontakt Bente Hansen 

Har man forslag eller spørgsmål, kan de rettes til bestyrelsen for Indre Mission i Fjellerup. 

Formand Birthe Willumsen                  (bmwillumsen@gmail.com)        23322556

Næstformand Bente Hansen (bentekhansen@gmail.com)   25139512

Kasserer Flemming Kousholt (fl.kousholt@nrdn.dk)                           30247679

Sekretær: Tove Larsen (tove04de@gmail.com)                                    26855686 

Har man lyst til at give en gave til Fjellerup Indre Mission, kan man benytte følgende kontonummer: 7301-0001080154

(Husk cpr-nr. hvis du ønsker fradrag)