Programændring

Tirsdagsklubben

Inden vores efterårsprogram er gået i gang, har jeg været nødt til at foretage en programændring og bytte rundt på 2 foredrag således programmet nu ser således ud:

Tirsdag den 10.

Rasmus Mannerup Jørgensen har rejst med Siriuspatruljen i Nordgrønland. Han vil fortælle om sit spændende arbejde ved Siriuspatruljen og vise en masse flotte billeder fra turen. Pris 50 kr

Tirsdag den 24.

Torkild Knudsen Øster Alling har tidligere været journalist i Nuuk. Han fortæller om, hvordan han har oplevet det grønlandske samfund og om sit arbejde som journalist i Grønland gennem 13 år.