Annoncer
Gravsted nr. 407 Peder Møller

Gravsted nr. 407

 Peder Møller 640.png    Peder møllers gravsten.png

På sydsiden af Fjellerup Kirke ud for kirkens tårn står en høj gravsten af marmor med navnene:

Peder Møller født d.10. maj 1867 og død d.15. juni 1951. Samt Maren Møller født d.2. september 1875 og død d.12.september 1932.

Peder Møller var landmand og drev i mange år den røde, firlængede bindingsværksgård på Fjellerup Bygade 1. (Vestlængen, lo og lade, blev væltet af en stærk storm i nov. 1981). Gården overtog han efter sin far Peter Møller Pedersen, der i sin tid havde overtaget fra sin far- altså en slægtsgård.

Foruden gården havde Peder Møller mange andre gøremål, idet han i årenes løb bestred mange forskellige tilidsposter f. eks.  i Fjellerup – Glesborg kommunalbestyrelse, sad i bestyrelsen for slagteriet, var medlem af bestyrelsen for Fjellerup Mejeri og sad i flere andre bestyrelser.

Et andet karakteristisk træk hos Peder Møller var, at man hver eneste søndag og helligdag kunne se ham på vej til gudstjeneste altid med høj hat og stok.

Familiemæssigt oplevede Peder Møller flere meget dramatiske tildragelser. Han var ganske ufrivilligt gift 3 gange.

Første gang med Anne Mette Pedersen med hvem han fik en dreng, Johannes.  Efter 4 års ægteskab døde Anne Mette imidlertid i 1892, 24 år gammel.

Peder Møllers kone nr. 2 var Pouline Rousing Andersen. De fik sammen drengen Peter. Kun gift ganske kort tid døde Pouline i 1900, 23 år gammel.

Peder Møllers tredje kone var Maren Emilie Rousing Andersen, med hvem han fik børnene Erhard, Pouline, Edith og Ellen. Maren døde 1932, 57 år.

I begyndelsen af 1930’erne slap Peder Møller tøjlerne og overlod gårdens drift til sønnen Erhardt Møller.

Erhart m familie.png

 

På billedet siddende:      Maren og Peder Møller

Børnene stående, fra venstre: Pouline – Edith – Peter – Ellen – Erhardt