Annoncer
Historier om M/S Kapduen

Renoveringen af bundgarnskutteren KAPDUEN fortsætter

Den frivillige forening KAPDUENS VENNER (KV) mangler nu kun 225.000 kr. for at renoveringen af KAPDUEN kan fortsætte på HCC Bådværft i Marstal på Ærø. Totalbudgettet for renovering af KAPDUEN og uddannelse af 16 besætningsmedlemmer er 1.475.000 kr.

                                

KV har indgået et nært samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land og Visit Fjordlandet. Disse organisationer er meget positive over for at besætningen på KAPDUEN, under deres kommende sejladser, vil formidle informationer til de medsejlende gæster om Nationalparkens og Fjordlandets værdier på Roskilde Fjord og i Isefjorden.

For at kunne gennemføre projektet med at få istandsat KAPDUEN og uddannet besætningen, så der leves op til Søfartsstyrelsens (SFS) krav, har KV allieret sig i et samarbejde med i certificeret bådkonsulent Lars T. Olsen CDE Danish Marine Design, der er godkendt til CE-Certificering / godkendelse af lystbåde og repræsentant for IMCI International Marine Certification Institute, europæiske brancheforeninger i fællesskab som en non-profit organisation til certificering af lystbåde i henhold til Direktivet for Fritidsfartøjer 94/25/EC.

KAPDUEN var på land i Jyllinge Nordhavn fra 22.06.2017 til 25.07.2017 hvor bunden blev tætnet og malet. Skruen blev så flot som ny. Nye Zinkklodser blev monteret så elektrolyttisk tæring af KAPDUENS metaldele undgås. Værdien af dette renoveringsarbejde og andre udførte aktiviteter, for at få KAPDUEN til at sejle med godkendt besætning, blev forestået af medlemmerne i KV, og det svarer til en værdi af 300.000 kr.

Torsdag den 8. februar 2018 startede landtransporten af KAPDUEN fra Jyllinge Lystbådehavn på blokvogn til HCC Bådværft (tidligere Ebbes Bådebyggeri) i Marstal. Styrhuset blev flyttet ned i lastrummet så transporten kunne foretages på Svendborgfærgen.

Det er aftalt med Monica Fabricius – ejeren af HCC Bådværft http://www.hccbaadevaerft.dk/ at renoveringen og indretningen af KAPDUEN med Café i det tidligere Lastrum sker i den takt som pengene kommer ind fra fundraising. Monicas værft blev valgt, da værftet har stor erfaring med renovering af gamle træskibe. Værftet blev også valgt for at støtte et af Danmarks sidste træskibsværfter.

                      

For at beskytte KAPDUEN bedst muligt står den inde i værftets hal. Der ventes nu tålmodigt på at der opnås yderligere fondsmidler.

Dieselmotoren blev hovedrepareret i februar 2019 for de 80.000 kr. som Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden havde bevilget. Herudover har Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden også bevilget 70.000 kr. til er sikkerhedspakke, som er krævet af SFS. Denne pakke indeholder bl.a.automatisk slukning ved brand i motorrummet.

16 medlemmer af KV skal uddannes som besætningsmedlemmer, så de kan godkendes af SFS til at sejle med 12 gæster på guidede sejlture på Roskilde Fjord i Nationalparken og på Isefjorden. Ud over Duelighedbevis og godkendelse af Skibslæge er kravene flere kurser - VHF, Motorpasser, Brand og 1. Hjælp. KV har planlagt kurserne i samarbejde med SFS autoriserede kursusudbydere og kurserne forventes at blive afholdt i Jyllinge og Roskilde. VELUX Fonden har bevilget 100.000 kr., som dækker uddannelsesbudgettet.

Roskilde Kommune har bevilget 125.000 kr. til renoveringen af KAPDUEN på værftet i samarbejde med KV og værdien af KV arbejde på væftet er budgetteret med 300.000 kr.

Der er sendt ansøgninger til flere fonde om bevilling af de sidste 225.000 kr. der mangler, for at kunne fortsætte renoveringen af KAPDUEN på værftet i Marstal, hvor KV i samarbejde med værftets medarbejdere, og under værftets ledelse, vil bidrage med arbejde til en forventet værdi af 300.000 kr.

Yderligere søges der pt. flere lokale virksomheder og banker om mindre støttemidler – dette i tråd med forslag fra Roskilde Kommune, som gerne ser at projektet også får opbakning fra lokale virksomheder og organisationer.

Budgettet på 1.475.000 kr. er nu faseopdelt i to faser hvor de samlede aktiviteter for Fase 1 er budgetteret til 1.200.000 kr. hvoraf værdien af KV´s gratis arbejde er på 50 %.

Fase 2 budgettet er på 275.000 kr., som drejer sig om indretning af Café i det tidligere lastrum.

Der er indgået en aftale med Jyllinge Lystbådehavn, om havneplads for KAPDUEN i havnen, således at gæster kan stige om bord og fra borde midtskibs.

KV har udarbejdet et detaijeret driftsbudget med årlige udgifter på 115.000 kr. til primært forsikringer, lejeafgift for havneplads, dieselolie, krævede årlige SFS syn og vedligeholdelse. De årlige indtægter er budgetteret til 130.000 kr., som er billetindtægter fra de guidede sejlture.

Fra starten af projekt KAPDUEN i 2017 er foreninger vokset til en stor forening med 28 dedikerede medlemmer, og vi er også blevet en velorganiseret forening med flere ansvarlige gruppeformænd for de forskellige arbejdsområder. Organisering kan ses på KAPDUENS hjemmeside www.kapduen.dk.

                      

 

KAPDUEN er et historisk og bevaringsværdigt fartøj som for nyligt blev registreret i Skibsregistret.

KV har fået en hjemmeside www.kapduen.dk som bl.a. beskriver KAPDUEN og foreningen KAPDUENS VENNER og Sponsorer.  På hjemmesiden kan man ogå melde sig ind i foreningen – det koster 100 kr og man kan også give økonomisk støtte via hjemmesiden samt kontakte foreningen.