Annoncer
Kanneshøjvej

Billeder fra Kanneshøjvej.

Ester Hjort.jpg

Til venstre manufakturforretning, til højre købmand Skallerup og Lohmands hus. Billedet fra ca. 1935.

 

Kanneshøjvej1.JPG

I venstre side manufakturforretning, længst ude skomagermester Mourits Anthonsens hus. I højre side købmanden derefter centralen. Billedet er fra ca. 1910. Lohmands hus er endnu ikke bygget.

 

købmand og manukfaktur.jpeg

 Billedet med købmandsforretning til venstre og manukfaktur til højre er taget før 1918, da den gamle gård på David Jensens Plads endnu ikke er nedrevet. Det ses i baggrunden.

 

købmand skallerup.jpeg

 Kanneshøjvej. Købmanden til venstre. Lohmands hus er endnu ikke bygget, da næste hus er centralen. Billedet er fra ca. 1915

 

købmand skallerup m benzin.jpeg

 Billedet af købmandesforretningen er fra ca. 1930. Det er købmand Frits.W.Skallerup på billedet sammen med Jensine.

 

kanneshøjvej.jpg

I venstre side skimtes vejmand Carl Hansens hus nr. 10, derefter centralen med en tilbygning brugt til forretning. derefter Lohmands hus. År ??

 

 Centralen og nr 5.jpg

I venstre side centralen nr. 8, Lohmands hus nr. 4, Købmanden og den røde gård. I højre side nr. 5. Billedet er fra omkring 1920. 

 nr10 og 17.jpg

I venstre side Skrædder Danielsens hus, skomager Anthonsens hus nr. 17, og længst væk  Rasmus Basballes hus nr. 21. I højre side centralen og nr. 10 Carl Hansens hus. Billedet fra omkring 1920.

Kanneshøjvej 12.JPG

Kanneshøjvej 12. Ejendommen blev nedrevet 1934.  Bemærk den lille forbygning til nr. 14. Billedet fra ca. 1930

Richaed Skipper.JPG

Øverst til venstre ses først Pogeskolen nr. 26 dernæst nr. 28. Til højre ses Anders Møllers ejendom Bygade 2. Nedrevet ca. 1916. Nederst til venstre Vestergård nr. 42. Nederst til højre et parti fra stranden. Partiet i midten ? År ??

 

forsamlingshuset.JPG 

Udsigt over byen fra Kanneshøj. Der ses forsamlingshuset nr. 35 og Madsernes gård nr 28 derefter Pogeskolen nr. 26 og overfor den gamle bindingsværksejendom nr. 33. Den store bygning i højre side tilhører Ejner Skippers ejendom. Den brændte i ?. Længst ude ses møllen, der blev revet ned 1918. Billedet er fra før 1918.

kanneshøj luftfoto470.jpgLuftfoto af Kanneshøjvej 39. Årstal??? 

kanneshøjsten.JPG

Fra venstre ses: ukendt, ukendt, Martinus Pedersen, Ejner Laursen, ukendt med siden til, Orla Fogh, Erik Pedersen, ukendt, Åge Jensen(savskærer) skimtes ,Daniels Jensen, ukendt, Anne Marie Thomsen, ukendt, Ruth Sørensen.

kanneshøjsten470.jpg

Frode Rasmussen har sendt supplement til navnene på personerne.nr. 7 mejeribestyrer Jens Lynderup, nr. 6 Anker Quist, nr. 5 Anker Sørensen, nr. 4 Orla Fogh, nr. 3 Erik John Pedersen, nr. 2  David Jensen, nr. 1 Ruth Sørensen

Da der ikke helt er overensstemmelse med navnene hører jeg gerne fra flere.