Roser i Fjellerup

Fjellerup forsøger sig som en blomstrende by - ”Rosernes Landsby”.

Gennem flere år har flere borgere henvendt sig for at høre, om man ikke kunne gøre Fjellerup til en flotter by. Alle har været enige i, at noget kunne gøres, men ingen har haft ideer og mod til at tage fat på opgaven. Da Tirsdagsklubben i Fjellerup i efteråret 2013 var på tur til Nordtyskland opstod ideen om at gøre Fjellerup til en blomstrende by - Rosernes Landsby.

 En arbejdsgruppe bestående af Grethe Degn, Freddy Juul og Bent Sølyst påtog sig opgaven om at skaffe penge til projektet. Velux-fonden har bevilget 10.000 kr. til arbejdet i anerkendelse af ældres aktive indsats for by forskønnelse og de 3 er nu i gang med i samråd med husejerne at udvælge roser i den rigtige farve. De steder, hvor man ikke kan plante roser direkte i jorden, bliver roserne placeres i plantekasser. Desværre er der ikke økonomi til at plante roser i hele byen. Gruppen har derfor valgt at starte med Kanneshøjvej og Fjellerup Bygade, så langt som økonomien kan strække.  Men arbejdsgruppen håber , at ideen bliver så stor en succes, at det i løbet af næste år bliver muligt at plante roser i de sidste gader og på det sidste stykke af Kanneshøjvej og Fjellerup Bygade..

Indtil videre har gruppen kun modtaget positive reaktioner fra husejerne, så vi ser frem til en sommer med mange roser i byen. Gruppen retter en stor tak til Veluxfonden, fordi den kunne se værdien i arbejdet.

Efter påske vil en gruppe fra Tirsdagsklubben gå i gang med at plante roserne. Arbejdsgruppen har desuden påtaget sig at hjælpe til med pasningen af roserne.