Åsbjergvej

Åsbjergvej 3:

Huset blev bygget i 1913. I 1918 køber skræddermester Jens Aksel Danielsen huset og indretter herreekvipering. Han havde ansat 1 svend, 1 lærling og 2 damer til hjælp i skrædderiet og forretningen. Da Danielsen døde i 1971 ophørte forretningen. I 1982 købte kroejer Bodil og Gunnar Jeppesen huset af Elisabeth Marie Jørgensen. I 2005 flyttede de nu pensionerede kroejere på plejehjem I Grenå. Og huset blev overtaget af deres barnebarn Morten Hjorth.

Åsbjergvej 5:

Omkring 1920 boede Karen og Jens Nielsen i huset. Herfra startede han ruten Randers-Fjellerup-Grenå. I starten var det en lastbil, der betjente folkene, og de måtte dele ladet med meget forskelligt fragtgods. I 1924 købte Jens Nielsen en 12 personers rutebil, og passagererne var nu fri for at dele ladet med gammelt jern og motorcykler. Senere solgte de busruten til Outzen i Randers og flyttede selv ned i Bygaden 5. JNs mekaniker Einar Juul købte ejendommen og drev mekanikerværksted herfra, indtil han omkring 1950 købte hus på Strandvejen nr. 5 og indrettede værksted her. Han solgte til Knud Techen, som i 1954 solgte huset til Britta og Anders Skipper. Anders Skipper drev sin vognmandsforretning fra stedet frem til sin død i 1972. Herefter fortsatte Britta og sønnen Jens Erik med forretningen. Huset blev i 1989 købt af Kurt Jeppesen.

Åsbjergvej 7:

Huset har været beboet af snedker og tømrer Søren Rasmussen. Han solgte huset til August Villesen. Han kørte rundt med en rundsav og pindehugger og savede træ for folk. Han var ugift og ved sin død i 1959 overdrog han huset til sin husbestyrerinde Marie Nielsen. I 1986 købte Martha og Anker Nielsen huset. De solgte huset i starten af 1990erne til Hans Degn, som boede her til 2000. Huset blev købt af Frede Mogensen fra Tranehuse gift med Amalie. Hun solgte huset til Dan Rasmussen.

Åsbjergvej 8:

Det er en tidligere landbrugsejendom, som blev bygget omkring 1916 og tilhørte Rasmus Andreasen, som var søn af Andreas Møller som havde ejendommen Fjellerup Bygade 2. Han solgte ejendommen på grund af alder og flyttede ned på Bygaden 17. Han solgte gården til Rasmus Jørgensen, som nogle år senere solgte til Marie og Anker Rasmussen. Under dem blev ejendommen delvis nedlagt som landbrug. En del af jorden blev herefter tilplantet. Noget blev dog udstykket til Søndermarken. Anker Rasmussen blev sognefoged efter Ejner Pedersens død, og i flere perioder var han medlem af Fjellerup-Glesborg Sogneråd. Marie døde i 1976 og Anker Rasmussen giftede sig i 1977 med Thea. Da Thea døde i 1991 blev jorden delt mellem hendes børn. Jørgen fik den jord, der var beplantet med skov, og Bodil fik ejendommen. Bodil og Tom Christensen ejer i dag ejendommen.

Åsbjergvej 9:

Huset er bygget med 2 lejligheder. Familien Basballe ejede huset. I den anden lejlighed boede sognets sygeplejerske. Hende kunne man ringe til, hvis man fejlede noget. Dengang kontaktede man altid sygeplejersken for at få et råd, inden man søgte læge. Skulle man til lægen, måtte man først have udstedt en sygeseddel hos Martinus Petersen på Fælleden, det kostede 50 øre. I slutningen af 1940erne var huset ejet af jernhandler Anton Mogensen. Han havde den ene lejlighed lejet ud til post Ahlstrup. Mens han selv boede i en enkelt stue i den anden lejlighed, så lejede han i 1949 resten ud til Gudrun og Børge Jakobsen. I starten af 1950erne købte Anker Rasmussen huset. Han sælger huset til Petra og Marius Grand. Huset bliver midt i 60erne købt af Ove og Zelma Jørgensen. De fik huset skalmuret og byggede udestuen til. Zelma bor fortsat i huset.

Åsbjergvej 10:

Huset bliver bygget i 1947 af Marie og Peter Nielsen fra Hagenbjerg Gård. Da de dør omkring 1970 sælges huset til Meta og Ejner Andersen. Meta bor en del år alene og sælger så i 1987 huset til Jesper Jakobsen og flytter ned på P Møllersvej.

Åsbjergvej 11:

Huset er bygget omkring 1930 af Eiler Hougesen. Han solgte senere til Ester og Iver Pedersen. Han var landpost, men lavede i mange år dritler til Andelsmejeriet. Iver Petersen døde i 1983. Senere omkring 1998 blev huset solgt til Lars Göricke. Nu ejes huset af Gitte og Thomas Thomassen.

Åsbjergvej 13: