Andre billeder

Fjellerup Østergård lige efter 1952.

Laden ved Fjellerup Østergård  år ??

Laden ved Fjellerup Østergård ca. 1915

Samme som ovenstående. Køerne gennem hjem. år ??

Skovfogedhuset i Meilgårdskoven. År ??

Fjellerup Vandmølle. År ??

Lunøegården set fra Fjellerup Bygade. År ??

Fiskerhus på Fællesvejen P.C. Hansen rev huset ned i 1924 og byggede et nyt nærmere stranden.

Skjælbækhuset. Lå tidligere i Meilgård Skov. Huset lå på grænsen mellem Glesborg og Fjellerup Sogn. Deraf navnet. Huset brændte i år ??

Foto af postkort.

Maleri af Fjellerup Mølle før 1916. Ejet af Lunøe-familien.