Anders Enggaard
Formand
andersenggaard@hotmail.com

tlf. 2422 3788

Tovholder på opdateringer af informationer på hjemmesiden, opslag på Facebook samt drift af tennisbanerne.

Kontaktperson til myndigheder og samarbejdsparter.

Inger Udsen
Næstformand/Sekretær
p.e.udsen@live.dk
tlf. 5146 5394

Redaktør på Fjellerup Guiden

Niels Harsberg
Kasserer
niels@harsberg.dk
tlf. 2072 4940

Tovholder på kontingentopkrævning og Infohytten

Erik Røder
Bestyrelsesmedlem
randiogerikroeder@gmail.com   tlf. 2924 2408

Tovholder på
Fjellerup Guidens annoncører og Infostandere

Henry Tronborg
Bestyrelsesmedlem
tlf. 2661 9862

Tovholder på bagagerumsmarkeder

Kim Larsen

Bestyrelsesmedlem

Flemming Monsrud

Bestyrelsesmedlem

Peter Westrup

Suppleant

Ovennævnte opdateres snarest