Fjellerup-Glesborg Pensionistforening

Fjellerup-Glesborg Pensionistforening er en forening for pensionister og efterlønnere i Fjellerup og Glesborg.

Foreningen afholder foredrag og udflugter for medlemmer. Det koster 40 kr. at være medlem. Kontingent opkræves 1 gang årligt i januar måned.

Bestyrelsen:

Formand: Edith Rasmussen, Villesensvej 17a,  tlf: 22737170

Næstformand:Grethe Jensen, tlf. 31 22 72 55

Kasserer: Inge Frederiksen, Strandparken 5      tlf 86381324

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Nanna Sørensen    tlf 86 31 70 92,

Helle Andersen, tlf.: 88 31 70 79

Suppleanter: Poul Nielsen, tlf: 86 31 79 86

Krista Buch., 86 31 72 64