Fjellerup

Aktivitetshus

Niels Iuels Plads 3

8585 Glesborg

Reservation:  www.fjellerupaktivitetshus.dk  eller tlf. 2283 4980  kl. 16.00 – 18.00

Priser gældende fra 1. januar 2010:

Hele huset (ex. “Værestedet”) 2.000
Store sal til fest 1.500
Store sal til møde 750
Lille sal til fest 875
Lille sal til møde 500
“Værestedet” til fest 875
“Værestedet” til møde 500
Depositum 600

Udlejningsperioden aftales individuelt.
Alle priser er inklusiv 25 % moms samt el og varme, men eksklusiv rengøring.

Om Fjellerup Aktivitetshus

Aktivitetshuset er opført i 2003 som et råhus og færdiggjort af frivillig arbejdskraft ydet af borgere i Fjellerup. Huset ejes af Fjellerup Aktivitetsforening. Foreningen er dannet af Husmoderforeningen, Idrætsforeningen, Borgerforeningen og Kræmmerforeningen i Fjellerup.
Aktivitetshuset er placeret på Fjellerup Østergårds jord i den østlige ende af Fjellerup i smukke omgivelser med udsigt til skoven.
Huset består af en stor sal på 135 m². Der er god plads til 120 spisende gæster. I salens ene ende er der en scene. De mange vinduer gør salen lys og venlig, og da loftet går i kip, giver det salen et behageligt indeklima. Huset rummer tillige en mindre sal på 40 m². Den lille sal er placeret, så den kan anvendes uafhængigt af den store sal. Køkkenet er et topmoderne køkken med nye og hurtigarbejdende maskiner. Køkkenet er indrettet således, der er mulighed for mange arbejdspladser. Der er service til 120 personer.

I 2008 blev der foretaget en udvidelse af huset bestående af et mødelokale på 70 m², en gang, 2 toiletter og et depotrum. Lokalet er fortrinsvis til de aktiviteter/brugere, der tidlige har været på Fjellerup Skole i Værestedet.

Regler for brug af Fjellerup Aktivitetshus

  • Fjellerup Aktivitetshus udlejes til ansvarlige og myndige personer. I forbindelse med udlejningen udfærdiges en lejekontrakt.
  • Ved lejemålet indbetales et depositum på 600 kr. Lejemålet er først gældende, når depositum er modtaget.
  • Lejen af huset indbetales senest 10 dage før brugen. Nøglen til huset udsendes sammen med fakturaen. Efter brugen afleveres nøglen i postkassen ved Fjellerup Aktivitetshus.
  • Lejeren er ansvarlig for fornuftig benyttelse af Fjellerup Aktivitetshus og er erstatningspligtig for skader fremkommet på grund af voldsom brug eller hærværk.
  • Lejeren er erstatningspligtig for eventuelt ituslået service. Skriv en seddel og aflever den i postkassen sammen med nøglen og et registrerings- og kontonummer. Et eventuelt skyldigt beløb modregnes i depositum, som tilbagebetales, når huset er synet.
  • Lejeren er ansvarlig for, at brandmyndighedernes regler for bordopstilling er fulgt, og at nødvendig bevilling i henhold til politivedtægter er indhentet. Forslag til godkendte bordopstillinger findes i skabet i gangen.
  • Lejeren skal efter sammenkomsten sørge for oprydning både udenfor huset og inde. Al emballage og affald skal placeres i affaldscontainerene. Borde og stole skal efter brugen stilles, som de forefindes ved ankomsten. Rengøringen skal udføres efter tjekliste.
  • Såfremt rengøringen ikke er udført tilfredsstillende, vil der blive tilbageholdt i det indbetalte depositum.
  • Lov om røgfrie miljøer (Lov nr. 512 af 06.06.07) trådte i kraft den 15. august 2007. I indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, er det ikke tilladt at ryge.

Legepladsen ved Fjellerup Børnehave må ikke benyttes af Fjellerup Aktivitetshus’ gæster.
Der henvises til legepladsen ved Fjellerup Østergård, som ligger 200 m øst for Fjellerup Aktivitetshus.