DEN GAMLE HERREGAARD “MEILGAARD”.

Til godset hører i dag ca. 1300 hektar, hvoraf de to tredjedele er skov. Et moderne landbrug og skovbrug har gjort det muligt, at godset forbliver i gammelt slægtseje.

Godsets historie går tilbage til det 14. århundrede. Det nuværende slot blev bygget l573, men blev kraftigt ombygget omkring 1890. For tiden (1985) er slottet udlejet til et produktions- og bofællesskab, mens godsejeren residerer i en moderne villa.

Park og gård er tilgængelig for den besøgende. I de gamle hestestalde er indrettet restaurant. – Også de store skove er tilgængelige, men kun til fods. – Glæsborg kirke var tidligere godsets hovedkirke, og familiebegravelsen er stadig bevaret der. – I godsets skov ligger en lille privat kirkegaard. Den blev indrettet i forrige århundrede til brug for godsets funktionærer og tjenestefolk, ligesom beboere fra Tranehuse området undertiden får deres sidste hvillested der.

Kirkegården kaldes “Skippershoved” og ligger ved vejen mellem Fjellerup og Glæsborg. Menneskets samhørighed med naturen bliver fremhævet meget indtryksfuldt ved hjælp af den enkle klokkestabel og de tilgroede gravsteder.

ØSTERGAARD ved Fjellerup var engang et selvstændigt gods. Men dets historie har i lange perioder været tæt knyttet sammen med Meilgaard, og også i dag bliver jorden dyrket af Meilgaard. – I vort århundrede blev de gamle staldbygninger revet ned og overført til Frilandsmuseet ved Lyngby. – Nedrivningen var i 1952, – Hovedbygningen i eet stokværk med rødmalet bindingsværk er nu en institution under socialforsorgen.

Afskrift af “KULTURMINDER”, udgivet af Nørre Djurs Egnsarkiv, i 1985.

Johannes Aabenhus