Nørre Djurs Kunstforening

Bestyrelsen:

Formand:

Antje Fries Harsberg

Tlf. 2267 3720

E-mail: Antjefries@harsberg.dk

Niels Harsberg

Tlf. 2072 4940

E-mail: Niels@harsberg.dk

(Antje og Niels deler formandsposten)

Kasserer:

Grethe Hansen

tlf.: 8638 1558

e.mail: glh@stenvads.net

Bestyrelsesmedlemmer:

Asger Neimann

tlf.: 2287 1656

e-mail: fjellerup@neimann.net

Lene Petersen

tlf.: 2026 7788

e-mail: lenenimtofte@gmail.com

Jytte Sørensen

Tlf. 8638 1266

E-mail: jytte@nyborg-s.dk

Marianne Pedersen

E-mail: mlpedersen@post.tele.dk

Webansvarlig:

Antje Fries Harsberg og Vibeke Broe

OBS: Ny hjemmeside er undervejs på www.nr-djurskunstforening.dk


Uden for bestyrelsen:

Revisor: Niels Medom Madsen